Skip links

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7464 sayılı Kanun”)

“Airbnb Yasası” olarak da anılan “7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”)”, 2 Kasım tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanun’un turizm amaçlı kiralamaya ilişkin olan 1 ila 6. Maddeleri, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

⇒ Kanunun getirdiği yenilikler:

i) Kanun, tek seferde 100 günden az süreli yapılan kiralamalara uygulanmaktadır.

ii) Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, sözleşme yapılmadan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alınması zorunludur.

iii) Konutun kiralanabilmesi için, konutun bulunduğu binanın kat malikleri tarafından oybirliği ile izin verilmesi şartı aranmıştır.

iv) Aynı kiraya veren için, aynı binada, adına izin belgesi düzenlenmesine konu bağımsız bölüm sayısı “beş konut” ile sınırlanmıştır. Konutların beşi geçmesi halinde, işyeri çalışma ve ruhsatı başvurusu aranmıştır.

v) Konutu kirayalan kullanıcının, konutu alt kiraya vermesi yasaktır. Kendi personeline kullandırması bu yasak kapsamında değildir.Konutu kiralayacak kişilerin kimliklerinin, kiraya veren tarafından, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca, bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirilmesi zorunludur.

vi) Kanun’da bildirilen yükümlülüklere uymadan kiralama yapanlar için, idari para cezaları öngörülmüştür.

⇒ Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca düzenlenen yönetim planında kısa süreli kiralama faaliyetine izin verildiğine dair hüküm bulunan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu; sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden yüksek nitelikli konutlar söz konusu olduğunda, “kat malikleri tarafından oybirliği ile rıza verilmesi” şartı aranmaz. Bu konutlarda ayrıca sayı olarak “beş konut” ile getirilen sınırlandırma uygulanmaz.

⇒ Kanun’un  yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanların, yürürlük tarihinden itibaren bir (1) ay içinde izin belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurması zorunludur.

İlgili kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

T.C. Resmî Gazete (resmigazete.gov.tr)

Konu ile herhangi bir sorunuz olması halinde, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Leave a comment