Skip links

Alper Arslan

Kurucu Ortak

alper@gokalparslan.com

Uzmanlık Alanları
Uyuşmazlıkların Çözümü (Dava ve Tahkim)
Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku
Banka, Finans ve Sermaye Piyasaları Hukuku
İş Hukuku
Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar
Gayrimenkul Hukuku

Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999)
University of Nottingham, Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Hukuk Mastırı (2002)

Alper Arslan avukat olarak uyuşmazlıkların çözümü alanında yirmi yılı aşkın tecrübeye sahiptir.

Hukuk kariyerine Ankara’da serbest avukat olarak başlamış olup, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku dahil olmak üzere, çeşitli davalarda avukat olarak görev almıştır.

Sonrasında, Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından biri olan ve Legal 500 ve Chambers tarafından uyuşmazlıkların çözümü konusunda birinci sınıf olarak derecelendirilen İstanbul merkezli Coşar Avukatlık Bürosu’nda uzun yıllar çalışmıştır.

Alper Arslan dava ve tahkim konusunda uzman olup, özellikle, “enerji ve Birleşme&Devralma sonrası uyuşmazlıklar konusunda Türk mahkemeleri ve tahkimde geniş tecrübe sahibidir.” (Legal 500 – 2017)

Son dönemlerdeki hukuki deneyimi, diğerlerinin yanısıra özellikle aşağıdaki işleri kapsamaktadır: Özel bir fon şirketinin şirket devralım işlemi sonrası ortaya çıkan uyuşmalıkta ICC Tahkimi nezdinde vekil olarak temsil edilmesi, uluslararası bir enerji şirketinin Türk mahkemeleri nezdinde çevre ve enerji hukuku uyuşmazlıkları konusunda vekil olarak temsil edilmesi,  lider bir bankanın hileli işlemler neticesinde maruz kaldığı tazminat taleplerine karşı vekil olarak temsil edilmesi, bir yatırım fonunun muhatap olduğu ICC tahkim kararının iptali davasında vekil olarak temsil edilmesi, önemli bir demir çelik şirketinin ISTAC Tahkimde görülen gecikme ve tazminata dayalı davasında vekil olarak temsil edilmesi,  önemli bir inşaat şirketinin tazminat talepli davalarında vekil olarak temsil edilmesi, uluslararası bir film ve televizyon şirketinin joint venture’dan kaynaklanan uluslararası tahkim ve dava konularında vekil olarak temsil edilmesi, uluslararası bir kimya devinin Türk hukuku bakımından mevzuata uyum işlemlerinde vekil olarak temsil edilmesi, bir yabancı devletin iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda iş mahkemeleri nezdinde vekil olarak temsil edilmesi. 

Ayrıca, Alper Arslan üç tane ICSID tahkim davasında ve bağlantılı olarak bir AİHM davasında devleti vekil olarak temsil etmiştir.   

Yine, aşağıda yer alan yayınlarda yazar olarak yer almıştır: Cross-Border Handbooks, Dispute Resolution Volume 1 and Volume 2: Arbitration Türkiye Bölümü. Chambers and Partners in International Arbitration: Law and Practice, Trends and Developments, Türkiye Bölümü.

İstanbul Barosu ve International Bar Association üyesidir.