Skip links

Müvekkillerimize hukuki bir işlemin, uyuşmazlığın tüm aşamalarında rehberlik etmeye talibiz.

Müvekkillerimize hukuki bir işlemin, uyuşmazlığın tüm aşamalarında rehberlik etmeye talibiz.

Birleşme ve Devralmalar Hukuku

Birleşme ve Devralmalar Hukuku, büromuzun temel uzmanlık alanlarından bir tanesi olup, yirmi yılı aşkın bir tecrübe ile hukuki hizmet verilmektedir. Regüle edilmiş veya edilmemiş tüm sektörlerde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, satıcılar, alıcılar, ortak girişimler, yatırımcılar, özel sermaye fonları dahil tüm müvekilller büromuzca temsil edilmektedir. Danışmanlığımız pazara giriş, pazardan çıkış, pay devirleri, ortak girişimler, birleşme, devralma, yeniden yapılandırma, bölünme dahil olmak üzere geniş bir kapsamda sunulmaktadır. Due diligence incelemesi yapılması, anlaşmaların hazırlanması müzakeresi, rekabet kurulu izni alınması, kapanış dahil tüm aşamalarda destek verilmektedir.

Uyuşmazlıkların Çözümü (Dava ve Tahkim)

Dava

Ekibimiz, Türk mahkemeleri nezdinde görülen ticari, bireysel, iş ve idari uyuşmazlıkların konusunda uygulamaya dayalı ve köklü tecrübeye sahiptir.

Türk yargısı nezdinde yirmi yılı aşkın tecrübe ile, çalışmalarımız enerji, kimya, madencilik, inşaat, eğlence ve IT sektörleri dahil olmak üzere, karmaşık ticari, bireysel, iş ve idari uyuşmazlıkların lehe çözümünü içermektedir.

Ticari ve Yatırım Tahkimi

Ekibimiz, yerel ve uluslararası tahkim konusunda, ICC, ICSID, LCIA ve ISTAC kurumsal tahkim kuralları dahil olmak üzere, çeşitli tahkim kurallarına tabi uyuşmazlıkların çözümünde uzman olup, bu çerçevede yerel ve uluslararası müvekkilleri uzun yıllardır tahkim davalarında temsil etmektedir.

Tenfiz ve İcra İşlemleri

Büromuz, yabancı hakem kararlarının ve yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tenfizi ve icrası hizmetlerini de vermekte olup, bu konuda da uzun süreye dayanan deneyim sahibidir. 

Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku

Büromuz, şirket kuruluşu, tasfiyesi, yeniden yapılandırılması, yeniden organizasyonu, kurumsal yönetim, regülasyon uyum, pay sahipleri ilişkileri, yönetim kurulu konuları dahil şirketlerin yönetimine ve devamına ilişkin her seviyedeki tüm şirketler hukuku konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışmalarımız, müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, ticari fikirlerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için onlara özel yaratıcı işlem tasarımları suretiyle gerçekleştirilmektedir. Kira sözleşmeleri, satın alma, satış pazarlama dağıtım sözleşmeleri, lisans anlaşmaları, pay sahipleri sözleşmeleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bir tüzel ya da gerçek kişinin ticari işleyişi için ihtiyacı olabilecek tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi uzmanlık alanlarımızdandır. Danışmanlığımız bunlarla sınırlı kalmayıp, yönetim ve operasyonun işleyişi için karar süreçlerine destek olunması, stratejik tavsiyeler ile yönlendirmeler yapılmasını da kapsamaktadır.

İş Hukuku

Hukuk kariyerlerine yirmi yılı aşkın süre önce iş hukuku ile ilgili konulardaki çalışmalarla başlayan ekibimiz, hem her türlü iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü hem de iş hukuku kapsamındaki sözleşmelerin müzakeresi, hazırlanması ve feshi konuları ile iş sendikalarına ilişkin hususlarda ve sosyal güvenlik mevzuatını ilgilendiren konularda hukuki hizmet vermektedir.

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku konularında uzun yıllara dayanan tecrübesi, derin hukuki bilgisi ve piyasa pratiği olan bir ekiple hizmet vermekteyiz. Hizmetimiz sadece regülasyona ilişkin bilgiler ile sınırlı olmayıp, piyasa dinamiklerini ilişkin incelemeyi de kapsamaktadır. Müvekkillerimizi, mevcut işlem ve durumdaki saklı risklerden kaçınmalarına yardımcı olmak için stratejik bir yaklaşım ve pratik hukuk bilgisi ile desteklemekteyiz. Yaratıcı yapılar önererek ticari fikirlerini hayata geçirmeleri için danışmanlık vermekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında, rekabet hukuku açısından sonuç doğuran, dağıtım, bayilik, franchise, fason üretim gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmayan dokümanların, anlaşmaların incelenmesi, hazırlanması, müzakeresi, bunların uygulanması sırasında çıkabilecek olan sorunlara veya doğabilecek sorulara ilişkin danışmanlık verilmesi de yer almaktadır.

Ayrıca, birleşme ve devralma işlemlerinde Rekabet Kurulu’ndan izin alınması için başvuru yapılması ve sonuçlandırılması, müvekkillerimizin regülasyona uyumu, ön soruştuma, soruşturma ve dava hususunda desteklenmeleri uzmanlık alanlarımız arasında yer almaktadır.

Banka, Finans ve Sermaye Piyasaları Hukuku

Büromuz ticari ve kurumsal kredi ve borçlanma, proje finansmanı, kredi ve garanti sözleşmeleri dahil banka ve finans hukuku konularında çalışmaktadır. Banka ve finans kuruluşları ile yapmış olduğumuz çalışmalar özellikle birleşme ve devralma işlemleri, sermaye piyasası hukuku işlemleri ve uyuşmazlık çözümü konularını da kapsamaktadır.

Diğer taraftan, sermaye piyasaları hukuku ve mevzuatı kapsamında, yerli ve yabancı müvekkillerimize, kurumsal yönetim ilkeleri, yerel mevzuata uyum, zorunlu pay alım teklifi, özel durum açıklamaları, ilişkili taraf işlemleri, mevzuat gereğince yapılması gereken başvurular konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca ortaklarımız, halka arz ve tahvil ihracı konularında tecrübeli olup, büromuz bu konularda da faaliyet göstermektedir.

Mevzuata Uyum ve Soruşturmalar

Büromuz, özellikle iş hukuku, rekabet ve veri korunması alanlarında mevzuata uyum konusunda hizmet vermektedir. Bu çerçevede, küresel şirketlerin etik ve uyum politikalarını hayata geçirmesi konusunda, özellikle Türkiye’de adil iş hukuku uygulamaları, insan hakları, yolsuzlukla mücadele, veri korunması ve rekabet hukuku alanlarında çalışmaktayız. Bu hususlarda mevzuata uyumu sağlama konusunda, yerinde ziyaretler ve birebir görüşmeler yapmak ve kamu kurumları nezdinde gerekli işlemlerin takibi de görevlerimiz arasındadır.

Kişisel Verilerin Korunması, Mahremiyeti ve IT Hukuku

Temel danışmanlık hizmetimiz kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum konusunda müvekkillerimize destek olunmasıdır. Uyum kapsamında, mevcut durumun due diligence çalışması ile tespiti, uyumlaştırma çalışmaları ve adımları için bir yol haritası çıkarılması, taslak politikaların, izinlerin, bildirimlerin, belgelerin hazırlanması, mevcut anlaşmaların uyumlaştırma kapsamında tadil edilmesi, yenilerinin hazırlanması ve uygulamaya alınması konularında danışmanlık vermekteyiz. Ayrıca, veri işlenmesi, aktarılması, silinmesi ve anonim hale getirilmesi hizmetlerimiz kapsamındadır.

IT hukuku konusundaki çalışmalarımız, e-ticaret konuları, anlaşmaları, fintech çözümleri, lisans anlaşmaları, kullanım koşullarının tasarlanması dahil birçok konu üzerinde çeşitlenmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz gayrimenkul alım-satımı, ipotek veya başka bir takyidat kurulması ve fekki, şerh konulması gibi tapu dairesi nezdinde gerçekleştirilecek işlemler, kira dahil tüm gayrimenkul hukuku işlemlerine ilişkin hizmet vermektedir. Ayrıca, yabancı müvekkillerimize, Türkiye’de gayrimenkul edinimi konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Hizmetlerimiz bununla sınırlı olmayıp, alt yapı, yatırım, gayrimenkul geliştirme projelerinde genel hukuki danışmanlık, anlaşmaların hazırlanması, incelenmesi, müzakeresi ve sonuçlandırılmasını da kapsamaktadır.